Links

Op deze pagina vindt u een overzicht van nuttige informatie over zwangerschap en echoscopie.

Vlaamse organisatie van vroedvrouwen
Op VLOC Vindt u een vroedvrouw in uw buurt. VLOC bevat ook gegevens over de organisatie, ervaringen, werkgroepen, tijdschrift, verzekeringen en links.
Bezoek website

Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
De VBOG is naar buiten toe de officiële gesprekspartner voor de vlaamse gynaecoloog.
Bezoek website

The Fetal Medicine Foundation
The Fetal Medicine Foundation is a Registered Charity that aims to improve the health of pregnant women and their babies through research and training in fetal medicine.
Bezoek website

International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)
ISUOG is a professional membership association and charity that aims to improve women’s healthcare services through the provision and broad dissemination of the highest quality education and research information around ultrasound in obstetrics and gynecology.
Bezoek website

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland
De BEN is in 1998 opgericht door echoscopisten in de verloskunde en gynaecologie met als doel het oprichten van een beroepsvereniging waarin belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering de uitgangspunten vormen.
Bezoek website

Brochure 20 weken echo
Bekijk brochure

Brochure nekplooimeting
Bekijk brochure

Downsyndromenipt.info
Informatie website over NIPT, een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 (Down syndroom). Bezoek website